Súčasťou oddelenia kvality v trnavskej automobilke Stellantis Slovakia je Atelier Custom, ktorý ponúka služby personalizácie súkromných vozidiel ako napríklad lakovanie a oprava malých lakových chýb, čistenie vozidla, alebo lepenie ochrannej fólie PPF.

Certifikát ISO 9001 – kvalita

Len pol roka po spustení sériovej výroby modelu Peugeot 207 získala trnavská automobilka vtedajšej skupiny PSA Peugeot Citroën certifikát manažérskeho systému kvality podľa vtedajšej normy ISO 9001:2000.

Tento certifikát musí automobilka v pravidelných intervaloch obhajovať na kontrolných auditoch a každé tri roky absolvovať re-certifikačný audit, ktorého výsledkom je nový certifikát platný na tri roky.

V súčasnosti je trnavská automobilka certifikovaná podľa aktuálnej normy systému manažérstva kvality ISO 9001:2015.

V praxi to znamená, že vozidlá vyrábané v trnavskom závode koncernu Stellantis Slovakia, môžu byť predávané aj na trhoch mimo hraníc Európskej únie.

Zavedenie, udržiavanie a rozvíjanie systému manažérstva kvality je pre Stellantis strategické rozhodnutie, ktoré podporuje zveľaďovanie spokojnosti zákazníka a jej celkovú výkonnosť.

Pravidelné obhájenie certifikátu je dôkazom každodennej aplikácie našich princípov kvality ukotvených v Politike kvality od CEO spoločnosti Stellantis, ako aj v Záväzku kvality trnavskej automobilky.

Certifikát „Risque Hautement Protégé“

Týmto certifikátom je spoločnosť ako celok atestovaná každoročne už od roku 2007. Automobilka Stellantis Slovakia v Trnave zabezpečuje vysokú úroveň zabezpečenia ochrany osôb a majetku spoločnosti, ale aj schopnosť závodu eliminovať riziká v prípade strát vo výrobe.

V roku 2023 automobilka Stellantis Slovakia prešla úspešne auditom, ktorým sa opäť potvrdila platnosť certifikátu.