Vo štvrtok 9. mája sme odovzdali hmotnú zbierku pre útulok v Trnave.